Infrarakentaminen

Infra-ala on laaja ja mielenkiintoinen kenttä toimittavaksi, jokainen päivä työmaalla on erilainen!

Insinööritoimisto Viitanen Oy:n henkilöstöllä on kattava kokemus erinäisistä infrarakentamisen kohteista, kokemusta on pienistä salaojista aina laajoihin usea-alaisiin työmaihin!

Insinööritoimisto Viitanen Oy rakentaa mm. salaojat, kunnallistekniikan, tiet, kadut, kalliorakenteet, vesirakentamisen kohteet, kiveykset.